Thu gom, xử lí chất thải đúng quy chế xử lí chất thải. Tẩy rửa khử khuẩn dụng cụ chuyên môn (thực hiện nhiệm vụ như hộ lí buồng bệnh).


Làm việc tại khoa không có giường bệnh.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, y công có nhiệm vụ:

Đảm bảo trật tự khu vực làm việc, buồng vệ sinh, buồng tắm và vệ sinh ngoại cảnh thuộc khoa.

Phụ y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên thực hiện kĩ thuật chuyên môn.

Thu gom, xử lí chất thải đúng quy chế xử lí chất thải. Tẩy rửa khử khuẩn dụng cụ chuyên môn (thực hiện nhiệm vụ như hộ lí buồng bệnh).

Y công nhà giặt chịu trách nhiệm giặt là, khâu vá đồ vải theo đúng quy định.

Nhận và vận chuyển các dụng cụ hỏng tới xưởng sửa chữa.

Cất giữ và bảo quản tài sản trong phạm vi được giao.

Nguồn: Internet.

Bình luận