Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong bệnh viện. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề chuyên môn kĩ thuật.


Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong liên khoa và toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.

Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện.

Nắm vững số lượng người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện, tử vong; các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa trong bệnh viện.

Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng.

Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong bệnh viện. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề chuyên môn kĩ thuật.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới dể nâng cấp kĩ thuật. Thực hiện tốt mối quan hệ bệnh viện và các trường, có quan hệ chặt chẽ với giáo vụ các trường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho học viên và công tác điều trị người bệnh.

Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn bệnh viện.

Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Lập kế hoạch phòng chống thảm hoạ và các trường hợp bất thường để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Quyền hạn

Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và tham dự giao ban với các khoa  khi cần thiết.

Dự các buổi giao ban bệnh viện; các buổi hội chẩn, kiểm thảo tử vong khoa, liên khoa và bệnh viện; các hội thảo khoa học. Ghi chép biên bản các buổi giao ban, hội chẩn, kiểm thảo tử vong bệnh viện.

Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện. Đánh giá hoạt động chuyên môn của các khoa trong bệnh viện để trình giám đốc.

Nhận xét về tinh thần thái độ trách nhiệm, khả năng công tác của các thành viên trong phòng để trình giám đốc xem xét, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng và kỉ luật.

Tham gia các hội đồng theo qui định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

Nguồn: Internet.

Bình luận