Để phục vụ cho cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số nhà ở Hà Nội đã gửi thư tới từng hộ gia đình. Trong thư, UBND thành phố Hà Nội bày tỏ hy vọng các hộ gia đình vui lòng và nhiệt tình giúp đỡ điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.


Theo đó, trong thư, UBND thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng thời khẳng định việc cung cấp thông tin về các thành viên của mỗi gia đình là rất quan trọng.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội đảm bảo với các gia đình là “tất cả các thông tin mà gia đình cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ kính, không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu”. Qua đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội bày tỏ hy vọng các vui lòng và nhiệt tình giúp đỡ điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.


Hà Nội gửi thư cho các hộ gia đình và mong muốn các hộ gia đình vui lòng nhiệt tình giúp đỡ điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện theo Luật Thống kê năm 2015 và Quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, Hà Nội là một trong hai thành phố có số lượng đơn vị điều tra lớn thứ hai trên cả nước với khoảng 2,2 triệu hộ được chia thành 17,8 nghìn địa bàn điều tra và để thực hiện khối lượng công việc này, thành phố đã huy động hơn 12 nghìn điều tra viên thống kê trực tiếp phỏng vấn thu thập thông tin các hộ dân cư. Đối với quận Hoàn Kiếm có số lượng đơn vị điều tra là 36.902 hộ được chia thành 312 địa bàn điều tra và có tổng số hơn 300 điều tra viên thống kê, tổ trưởng, giám sát viên thực hiện công việc.

Còn theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Nguyễn Bích Lâm, cuộc Tổng điều tra này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến khoảng 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người sẽ được điều tra…

Cũng theo ông Lâm, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương quán triệt việc điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử, không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời, là cơ sở để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030…

H.N

Bình luận