TP. Hồ Chí Minh là một trong những địa phương thí điểm đầu tiên và yêu cầu các nhà thuốc kết nối mạng với hạn cuối là vào ngày 31/3/2019.

Các tỉnh, thành khác đến đầu năm 2020, nếu các cơ sở bán lẻ thuốc không kết nối được theo quy định của Luật Dược cũng như Thông tư 02/2018 về thực hành tốt các cơ sở bán lẻ thuốc thì phải dừng việc buôn bán thuốc.

Để thực hiện được việc này, Sở Y tế TP.HCM đã thông báo lộ trình từ đầu năm 2019, tổ chức nhiều đợt tập huấn giúp các cơ sở nhà thuốc nắm rõ chủ trương thực hiện. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố cũng thông tin cho các nhà thuốc trên địa bàn về các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối để nhà thuốc biết và chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp, tạo điều kiện bình đẳng cho các đơn vị tiếp cận nhà thuốc có nhu cầu.

Các nhà thuốc ở TP.HCM cần thực hiện nối mạng dữ liệu nếu không muốn đóng cửa.

Các nhà thuốc ở TP.HCM cần thực hiện nối mạng dữ liệu nếu không muốn đóng cửa.

Tại TP.HCM, lộ trình kết nối nhà thuốc phải hoàn thiện vào ngày 31/3/2019. Việc thực hiện kết nối online khá thuận tiện, nhanh chóng, chỉ trong 1 giờ là có thể kết nối được nên không có lý do gì để trì hoãn. Tuy nhiên, theo thống kê tính đến thời điểm này, thành phố mới có 4.700 cơ sở đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia trên tổng số 6.300 nhà thuốc, chiếm 75%.

Sở Y tế TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra và quyết tâm tuân thủ lộ trình, thực hiện quyết liệt việc đóng cửa các nhà thuốc chưa chấp hành nghiêm việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của thuốc cũng như kiểm soát được tình hình bán thuốc kê đơn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, theo lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế sẽ xem xét việc ngưng kinh doanh từng cơ sở. Nếu cơ sở nhà thuốc có những lý do chính đáng như chưa kết nối được phần mềm dữ liệu do kỹ thuật trục trặc từ nhà cung cấp phần mềm hay gặp trục trặc trong việc kết nối dữ liệu xuất - nhập trong quá trình kinh doanh thuốc thì sẽ tiếp tục được cho thêm thời gian tháo gỡ. Đối với những nhà thuốc chưa thực hiện nhưng đưa ra những lý do cá nhân như khó khăn tài chính, thời gian gấp gáp thì sẽ không được xem xét vì lý do không chính đáng. Để kiểm soát việc này, Sở Y tế TP.HCM sẽ thường xuyên thanh kiểm tra để phát hiện cơ sở vi phạm và xử lý nghiêm.

Nhằm đảm bảo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc theo đúng tiến độ, Sở Y tế TP.HCM kiến nghị UBND quận, huyện chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện một số nội dung: Đẩy nhanh việc kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn. Thông tin cho các nhà thuốc trên địa bàn về các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối để nhà thuốc biết và chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp, tạo điều kiện bình đẳng cho các đơn vị tiếp cận nhà thuốc có nhu cầu. Sau thời điểm 31/3/2019, các nhà thuốc không thực hiện kết nối dữ liệu sẽ không duy trì được tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - GPP. Sau khi được cấp tài khoản liên thông, các nhà thuốc phải thực hiện cập nhật dữ liệu xuất - nhập trong quá trình kinh doanh thuốc.

Đan Lê

Bình luận