Sacubitril valsartan làm giảm NT proBNP ở bệnh nhân suy tim mất bù (ADHF)

Những kết quả này hỗ trợ việc khởi đầu sacubitril valsartan tại bệnh viện ở những bệnh nhân ổn định với ADHF và giảm phân suất tống máu

Việc sử dụng sacubitril-valsartan, một chất ức chế thụ thể angiotensin-neprilysin, trong thời gian nằm viện đã làm giảm đáng kể nồng độ N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) ở bệnh nhân suy tim mất bù (ADHF) và giảm phân suất tống máu so với với enalapril, theo thử nghiệm PIONEER-HF *.

“Hiệu quả thuận lợi của sacubitril-valsartan, so với enalapril, là điều hiển nhiên khi bắt đầu điều trị tại bệnh viện và tiếp tục có mặt trong suốt quá trình chuyển về nhà và trong suốt giai đoạn “dễ bị tổn thương”, trong đó bệnh suất và tử vong ở bệnh nhân với ADHF vẫn còn cao”, theo tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Eric Velazquez thuộc khoa Y học tim mạch, Khoa nội khoa tại Trường Y khoa Đại học Yale ở New Haven, Connecticut, Mỹ.

Thử nghiệm đa trung tâm, mù đôi, hoạt động này đã ghi nhận 881 bệnh nhân nhập viện ADHF với tỷ lệ thải trừ giảm (tuổi trung bình 61 tuổi, 28% nữ, NT-proBNP trung bình 4,812 pg / mL) từ 129 trung tâm ở Mỹ. Khi bệnh nhân ổn định huyết động động (được xác định là SBP ** tối thiểu 100 mm Hg), họ được chọn ngẫu nhiên để nhận hoặc uống sacubitril 24 mg với valsartan 26 mg hoặc enalapril 2,5 mg [đối với SBP 100 đến <120 mm Hg] / sacubitril 49 mg với valsartan 51 mg hoặc enalapril 5 mg [đối với SBP ≥120 mm Hg] hai lần mỗi ngày trong thời gian điều trị 8 tuần.

Tại 8 tuần, 55,2% và 60,8% bệnh nhân trong nhóm sacubitril-valsartan và enalapril được cho dùng liều điều trị đích (sacubitril 97 mg với valsartan 103 mg và enalapril 10 mg hai lần mỗi ngày, tương ứng).

Bệnh nhân trong nhóm sacubitril-valsartan giảm đáng kể nồng độ NT-proBNP so với nhóm enalapril lúc 8 tuần (thay đổi so với ban đầu, -46,7% so với -25,3%, tỷ lệ thay đổi, 0,71, khoảng tin cậy 95% [CI], 0,63–0,81; p <0,001).

Ngoài ra, mức độ NT-proBNP giảm rõ rệt đã xuất hiện ở tuần thứ 1 ở những bệnh nhân được điều trị bằng sacubitril-valsartan so với enalapril (tỷ lệ thay đổi, 0,76, 95% CI, 0,69-0,85).

Tỷ lệ tử vong kết hợp với nghiêm trọng nguy cơ tử vong, tái nhập viện do suy tim, cấy ghép thiết bị hỗ trợ tâm thất trái hoặc ghép tim thấp hơn đáng kể ở những bệnh nhân dùng sacubitril-valsartan so với nhóm enalapril 8 tuần (9,3% so với 16,8%, tỷ lệ nguy hiểm, 0,54; p = 0,001).

Liên quan đến an toàn, cả hai nhóm sacubitril-valsartan và enalapril cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc chức năng thận xấu đi, tăng kali máu và hạ huyết áp có triệu chứng. "Phát hiện này là yên tâm, đặc biệt là ở những bệnh nhân ADHF, những người có nguy cơ cao về sự mất ổn định huyết động động".

Đáng chú ý, các sự kiện phù mạch thấp hơn đã được quan sát thấy ở những bệnh nhân được điều trị bằng sacubitril-valsartan so với enalapril (một và sáu sự kiện).

“Những kết quả này hỗ trợ việc khởi đầu sacubitril-valsartan tại bệnh viện ở những bệnh nhân ổn định với ADHF và giảm phân suất tống máu, bất kể sử dụng ACEi / ARB trước đây, hoặc chẩn đoán HF trước”.

“Hơn nữa, kết quả của thử nghiệm PIONEER-HF mở rộng cơ sở chứng cứ về việc sử dụng sacubitril-valsartan cho những quần thể đã bị hạn chế hoặc không có dữ liệu, kể cả bệnh nhân nhập viện ADHF, bệnh nhân bị suy tim mới, những bệnh nhân không tiếp xúc với liều cao các thuốc hướng dẫn cho suy tim, và bệnh nhân không nhận được thuốc ức chế hệ renin-angiotensin thông thường”.

"Đã có một nhu cầu cho nghiên cứu như PIONEER trong việc chăm sóc suy tim", Tiến sĩ Larry Allen từ Đại học Colorado School of Medicine ở Denver, Mỹ. “Trong thế giới hậu PIONER, tôi nghĩ một trong những điều tuyệt vời về nghiên cứu này là 'KIS' (đơn giản), bây giờ chúng ta có một thuật toán đơn giản hoặc đơn giản hơn cho quản lý bệnh nhân nội trú và ngoại trú HFrEF ***. Việc bắt đầu với việc điều trị những gì chúng tôi muốn trở nên dễ dàng hơn và bệnh nhân dễ dàng bắt đầu với liệu pháp điều trị mà họ sẽ thực hiện. Cuối cùng, quan trọng nhất, điều này củng cố tầm quan trọng và sự an toàn của liệu pháp y tế hướng dẫn tích cực đối với hầu hết bệnh nhân ngay từ đầu”.

* PIONEER-HF: So sánh sacubitril / valsartan so với enalapril có hiệu lực trên NT-proBNP ở bệnh nhân ổn định từ một cơn suy tim cấp tính.

** SBP: Huyết áp tâm thu.

*** HFrEF: Suy tim với phân suất tống máu giảm.

Nguồn: Internet.
Nguồn: Điều trị