Sáng ngày 5/4/2019, Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm 2019, nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành bảo hiểm Việt Nam


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhất năm 2018), Hiệp hội phát động giải Báo chí về Bảo hiểm. Về điểm mới của giải năm nay, ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, bên cạnh các nhà báo chuyên nghiệp giải mở rộng ra các nhà báo không chuyên, những chuyên gia về lĩnh vực tài chính, bảo hiểm... và không chỉ viết về bảo hiểm nhân thọ mà còn mở rộng ra cả lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ... góp phần nhân rộng tinh thần nhân văn của bảo hiểm đến cộng đồng.


Ban giám khảo giải đáp các câu hỏi của phóng viên xung quanh giải báo chí về bảo hiểm 2019 

Giải thưởng xét tuyển cho 4 loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng việt hoặc  tiếng anh đã được sử dụng từ ngày 1/1//2019 đến ngày 31/1/22019 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Được biết đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển với 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18  doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm cùng nhiều công ty môi giới, giám dịnh bảo hiểm.

Thu Hương

Bình luận