Xã hội ngày một phát triển kéo theo nhiều thay đổi trong lối sống và giáo dục. Một trong số những điều tưởng chừng khó chấp nhận nhưng lại thường xuyên phô bày trước mắt là việc người lớn cho trẻ em tiếp cận với công nghệ quá sớm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ.