Chỉ đạo, kiểm tra sản xuất nước cất, rửa chai lọ, tiệt khuẩn dụng cụ pha chế nhằm đảm bảo tuyệt đối vi khuẩn đối với thuốc tiêm.


Dược sĩ pha chế thuốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa dược, quy chế sử dụng thuốc và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công việc được phân công.

Thực hiện pha chế theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo chất lượng thuốc và an toàn cho người sử dụng.

Kiểm tra chất lượng nước cất, nguyên liệu phụ liệu và bán thành phẩm trước khi pha nhằm đảm bảo chất lượng thuốc theo quy định.

Đảm bảo pha chế kịp thời các đơn thuốc cấp cứu và đác biệt chú ý các đơn ghi cho trẻ em.

Chỉ đạo, kiểm tra sản xuất nước cất, rửa chai lọ, tiệt khuẩn dụng cụ pha chế nhằm đảm bảo tuyệt đối vi khuẩn đối với thuốc tiêm.

Tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên trong khoa và học viên theo sư phân công của trưởng khoa.

Tham gia thường trực.

Quyền hạn

Được pha chế các loại thuốc, hoá chất, thuốc độc theo quy định danh mục thuốc được pha chế ở bệnh viện.

Nguồn: Internet.

Bình luận