Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách Hội đồng Giáo sư ngành Y học năm 2019