Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có bài giảng trong buổi học đầu tiên của khóa đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho 120 học viên tại Viện Y tế công cộng TP.HCM.

Đối tượng tham dự các khóa học bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm, cán bộ được quy hoạch chức danh giám đốc Sở Y tế, giám đốc bệnh viện; viện trưởng, phó viện trưởng các đơn vị y tế dự phòng; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh. Đây là khóa học thứ VI sau 5 khóa học đã được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, mục tiêu của khóa học là trang bị và cập nhật kiến thức về quản lý y tế, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ở bài giảng đầu tiên của mình, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã khái quát tổng quan Hệ thống y tế Việt Nam và định hướng quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nói về những đổi mới chính sách y tế Việt Nam về phát triển và hội nhập.

Tham gia khóa học, các học viên đã tiếp tục được đào tạo bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống y tế; chính sách, định hướng chiến lược phát triển ngành y tế, quản lý các nguồn lực, quản lý các hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế. Các chương trình đào tạo này được ứng dụng các nguyên lý và phương pháp đào tạo dựa trên năng lực để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác lãnh đạo quản lý.

Chương trình đào tạo bồi dưỡng đã được Bộ Y tế thẩm định và ban hành tại các Quyết định số 5978/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Quyết định số 5980/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện, Quyết định số 5979/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2018 phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng quản lý y tế cho Viện trưởng, Phó viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giảng bài tại lớp bồi dưỡng


Từ năm 2016, Bộ Y tế đã bắt đầu triển khai xây dựng và ban hành Chuẩn năng lực lãnh đạo quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện, Viện trưởng/Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Năm 2017, dựa trên Chuẩn năng lực đã được ban hành, Trường Đại học Y tế công cộng đã phối hợp với các chuyên gia trong nước và đặc biệt là các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng Rennes - CH Pháp đã xây dựng 3 chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế. Quá trình xây dựng các chương trình đào tạo này được thực hiện công phu, bài bản với nhiều lần hội thảo xin ý kiến góp ý của cán bộ quản lý y tế như lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ Y tế, các Sở Y tế, các bệnh viện và các đơn vị y tế dự phòng trong cả nước; đồng thời có sự tham vấn của các chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế.

Giảng viên của khóa học là cán bộ lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan, các chuyên gia của các Bộ ngành sẽ cập nhật, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý về y tế. Trong chương trình học, học viên sẽ được đi thăm quan học tập thực tế tại địa phương để trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo. Bên cạnh đó, các giảng viên của Trường đại học Y tế công cộng và Viện Y tế công cộng TP.HCM sẽ phối hợp giảng dạy, hệ thống lại lý thuyết và các nguyên lý lãnh đạo, quản lý.

Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế cho cán bộ lãnh đạo quản lý ngành y tế là nhiệm vụ cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, thực hiện tốt chủ trương đổi mới hệ thống y tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết số 20 và 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có đổi mới về thể chế, bộ máy tổ chức, phương thức quản lý, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành. Đồng thời, với việc triển khai các khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế, Bộ Y tế thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thiên Chương

Bình luận