Kết hợp với y tế dự phòng thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.


Bệnh viện chuyên khoa hạng III là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng và các ngành, có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa cho người bệnh ở địa phương.

Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh

Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa dể khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoài trú.

Giải quyết các bệnh chuyên khoa thuộc khu vực.

Tham gia khám giám định sức khoẻ và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

Đào taọ cán bộ

Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc trung học.

Tổ chức đào tạo liên tục các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

Nghiên cứu khoa học về y học

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa ở cấp Bộ  và cấp Cơ sở, chú trong nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Kết hợp với y tế cơ sở thực hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chường trình chuyên khoa tại cộng đồng.

Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kĩ thuật

Lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới và những người hành nghề tư về chuyên khoa trong khu vực để phát triển và nâng cao kĩ thuật chuyên khoa.

Kết hợp với y tế dự phòng thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình hoạt động chuyên khoa tại cộng đồng.

Phòng bệnh

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.

Hợp tác quốc tế

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

Quản lý kinh tế

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của Bệnh viện. Từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

Nguồn: Internet.

Bình luận