Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Biển số xe

  • Dưới đây là danh sách 64 mã biển số xe các tỉnh thành trong cả nước. Các bạn có thể tham khảo để phân biệt được biển số xe giữa các tỉnh thành với nhau nhé.

1 2 3 Tiếp » 

Tỉnh thành phố: An Giang

Biển số xe: 67

Tỉnh thành phố: Bà Rịa Vũng Tàu

Biển số xe: 72

Tỉnh thành phố: Bắc Giang

Biển số xe: 98

Tỉnh thành phố: Bắc Giang

Biển số xe: 13

Tỉnh thành phố: Bắc Kạn

Biển số xe: 97

Tỉnh thành phố: Bạc Liêu

Biển số xe: 94

Tỉnh thành phố: Bắc Ninh

Biển số xe: 99

Tỉnh thành phố: Bến Tre

Biển số xe: 71

Tỉnh thành phố: Bình Định

Biển số xe: 77

Tỉnh thành phố: Bình Dương

Biển số xe: 61

Tỉnh thành phố: Bình Phước

Biển số xe: 93

Tỉnh thành phố: Bình Thuận

Biển số xe: 86

Tỉnh thành phố: Cà Mau

Biển số xe: 69

Tỉnh thành phố: Cần Thơ

Biển số xe: 65

Tỉnh thành phố: Cao Bằng

Biển số xe: 11

Tỉnh thành phố: Đà Nẵng

Biển số xe: 43

Tỉnh thành phố: Đắk Lăk

Biển số xe: 47

Tỉnh thành phố: Đắk Nông

Biển số xe: 48

Tỉnh thành phố: Điện Biên

Biển số xe: 27

Tỉnh thành phố: Đồng Nai

Biển số xe: 39

Tỉnh thành phố: Đồng Nai

Biển số xe: 60

Tỉnh thành phố: Đồng Tháp

Biển số xe: 66

Tỉnh thành phố: Gia Lai

Biển số xe: 81

Tỉnh thành phố: Hà Giang

Biển số xe: 23

Tỉnh thành phố: Hà Nam

Biển số xe: 90

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 29

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 30

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 31

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 32

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 33

Tỉnh thành phố: Hà Nội

Biển số xe: 40

Tỉnh thành phố: Hà Tĩnh

Biển số xe: 38

Tỉnh thành phố: Hải Dương

Biển số xe: 34

Tỉnh thành phố: Hải Phòng

Biển số xe: 15

Tỉnh thành phố: Hải Phòng

Biển số xe: 16

Tỉnh thành phố: Hậu Giang

Biển số xe: 95

Tỉnh thành phố: Hồ Chí Minh

Biển số xe: 41

Tỉnh thành phố: Hồ Chí Minh

Biển số xe: 50

Tỉnh thành phố: Hồ Chí Minh

Biển số xe: 51

Tỉnh thành phố: Hồ Chí Minh

Biển số xe: 52