Hóa chất sinh hóa CRP Latex Calibrator Highly sensitive HS set beckman coulter
  • Mã tin : 72
  • Ngày đăng : 21/04/2017     ( 1143 lượt xem )
  • Gian hàng : mangyte   [ Vào gian hàng ] Vào gian hàng
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
  • Nick yahoo / skype : mangytedotvn / Skype

Hóa chất sinh hóa CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set Beckman Coulter

Hóa chất sinh hóa CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set Beckman Coulter

Bookmark and Share

1 Tiếp »