Bạn thích bài này ?
10 phát minh y học hứa hẹn cho năm 2018
  • Tiêu đề: 10 phát minh y học hứa hẹn cho năm 2018
  • Tác giả: www.mangyte.vn
  • Thể hiện : www.mangyte.vn
  • Thể loại : Tin y tế
  • Quốc gia : Khác
  • Thời lượng : 12:18 - Video lẻ
  • Năm phát hành : 12/02/2018

Thông tin: 10 phát minh y học hứa hẹn cho năm 2018

Tại Hội nghị Sáng kiến Y khoa tổ chức cuối tháng 10/2017, Quỹ Cleveland Clinic Foundation, CCF, Mỹ đã công bố 10 phát minh y học hứa hẹn 2018.... Đọc thêm

Bookmark and Share
Bình luận