Tuyến tiền liệt phì đại

Đông y chia bệnh này làm 3 loại: bàng quang tích nhiệt, bàng quang ứ trở, thận dương hư suy.

Triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại là: tiểu nhỏ giọt, khó ra, lượng nước tiểu ít, tiểu buốt, hay đi tiểu, bụng dưới đầy, đại tiện không thông, miệng khát muốn uống, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng hoặc vàng nhầy, mạch sác hữu lực hoặc tế sác.

Bài 1:

Sinh địa 15g

Phục linh 10g

Đơn bì 10g

Ngưu tất 10g

Xa tiền tử 10g

Tri mẫu 10g

Hoàng bá 10g

Đổ 1000 ml nước sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nhẹ, rêu lưỡi vàng, mạch tế sác, hay đi tiểu.

Bài 2:

Hoàng liên 10g

Hoàng bá 10g

Chi tử 10g

Mộc thông 10g

Trạch tả 10g

Sinh địa 10g

Xích thược 10g

Đơn bì 10g

Sinh cam thảo 5g


Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nặng, rêu lưỡi vàng nhầy, mạch sác hữu lực, hay đi tiểu, tiểu đau rát.

Nếu đi tiểu không thông, dòng nước tiểu nhỏ hoặc nhỏ giọt, hoặc bí tiểu, bụng dưới đầy và đau âm ỉ, chất lưỡi tím bầm hoặc có vết ứ, mạch sáp hoặc tế, dùng bài thuốc sau:

Bài 3:

Sinh địa 15g

Đơn bì 10g

Đào nhân 10g

Hồng hoa 10g

Đơn sâm 15g

Xích thược 15g

Đương quy vĩ 10g

Ngưu tất 10g

Chỉ thực 10g

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Nếu tiểu nhỏ giọt không thông, lực tống yếu, mặt trắng nhợt, lưng gối yếu mỏi, mệt mỏi sợ lạnh, chất lưỡi nhợt, mạch trầm tế vô lực.

Bài 4:

Thục địa 10g

Đỗ trọng 10g

Ngưu tất 10g

Xa tiền tử 10g

Quế chi 6g

Tiên linh tỳ 10g

Chích hoàng kỳ 10g

Đẳng sâm 10g

Phục linh 10g

Sinh bạch truật 10g

Trạch tả 10g

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.


Sưu tầm

Nguồn: Internet