Tuyến tiền liệt phì đại

Đông y chia bệnh này làm 3 loại: bàng quang tích nhiệt, bàng quang ứ trở, thận dương hư suy.

Triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại là: tiểu nhỏ giọt, khó ra, lượng nước tiểu ít, tiểu buốt, hay đi tiểu, bụng dưới đầy, đại tiện không thông, miệng khát muốn uống, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng hoặc vàng nhầy, mạch sác hữu lực hoặc tế sác.

Bài 1:

Sinh địa                    15g

Phục linh                   10g

Đơn bì                      10g

Ngưu tất                   10g

Xa tiền tử                 10g

Tri mẫu                     10g

Hoàng bá                 10g

 

Đổ 1000 ml nước sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nhẹ, rêu lưỡi vàng, mạch tế sác, hay đi tiểu.

Bài 2:

Hoàng liên                 10g

Hoàng bá                     10g

Chi tử                        10g

Mộc thông                    10g

Trạch tả                     10g

Sinh địa                       10g

Xích thược                  10g

Đơn bì                          10g

Sinh cam thảo              5g

 


Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. Dùng cho trường hợp bệnh nặng, rêu lưỡi vàng nhầy, mạch sác hữu lực, hay đi tiểu, tiểu đau rát.

Nếu đi tiểu không thông, dòng nước tiểu nhỏ hoặc nhỏ giọt, hoặc bí tiểu, bụng dưới đầy và đau âm ỉ, chất lưỡi tím bầm hoặc có vết ứ, mạch sáp hoặc tế, dùng bài thuốc sau:

Bài 3:

Sinh địa                      15g

Đơn bì                         10g

Đào nhân                    10g

Hồng hoa                     10g

Đơn sâm                     15g

Xích thược                   15g

Đương quy vĩ               10g

Ngưu tất                      10g

Chỉ thực                      10g

 

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang.

Nếu tiểu nhỏ giọt không thông, lực tống yếu, mặt trắng nhợt, lưng gối yếu mỏi, mệt mỏi sợ lạnh, chất lưỡi nhợt, mạch trầm tế vô lực.

Bài 4:

Thục địa                      10g

Đỗ trọng                      10g

Ngưu tất                     10g

Xa tiền tử                    10g

Quế chi                         6g

Tiên linh tỳ                  10g

Chích hoàng kỳ            10g

Đẳng sâm                    10g

Phục linh                     10g

Sinh bạch truật            10g

Trạch tả                      10g

 

Đổ 1000 ml nước, sắc còn 450 ml, chia uống 3 lần sáng, trưa, chiều. Ngày 1 thang. 


Sưu tầm