Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, giữ chức quyền Chủ tịch nước, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ngày sinh: 25/12/1959.

Giới tính: Nữ.

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ngày vào đảng: 19/11/1979.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và 12.

Đại biểu Quốc hội khoá: 11, 13, và 14.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Tóm tắt quá trình công tác:

Trong quá trình tham gia cách mạng và công tác tại địa phương, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh từng trải qua các chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, (Quận 1, TPHCM); Viện trưởng Viện KSND Quận 1 (TPHCM), Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM; Chủ tịch Hội Phụ nữ TPHCM. Sau đó, bà được điều động giữ chức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số và Trẻ em tại Hà Nội.

Tháng 4 năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10, (nhiệm kỳ 2006-2010), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành Trung ương khóa 10. 

Từ tháng 10/2007, bà giữ chức vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đến tháng 5/2009, theo quyết định điều động luân chuyển cán bộ của Bộ Chính trị, bà về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phụ trách công tác cơ sở Đảng.

Tháng 10/2010, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 9, (nhiệm kỳ 2010-2015), bà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa 9.

Tháng 3/2015, theo Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, (nhiệm kỳ 2016-2020), bà được bầu vào Ban Chấp Hành Trung ương khóa 12.

Tháng 4/2016, bà được Quốc hội bầu, giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 23/9/2018, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Theo: VOV.

Bình luận