Kênh Mạng Y Tế xin trân trọng giới thiệu: Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân.

Họ và tên: Nguyễn Thiện Nhân.
Sinh ngày: 12/06/1953.

Quê quán: Trà Vinh.

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11.

Đại biểu Quốc hội khóa 10, 12, 13.

Từ tháng 6/1970 đến tháng 12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh, tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Dân chủ Đức, (từ năm 1972 đến năm 1979).

Từ tháng 1/1980 đến tháng 3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

Từ tháng 4/1983 đến tháng 4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/1985 đến tháng 7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật, rồi Phó Bí thư Thành đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/1988 đến tháng 10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam, tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán.

Từ tháng 11/1990 đến tháng 10/1991: Học kinh tế thị trường, tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng hòa Liên bang Đức.

Từ tháng 11/1991 đến tháng 8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, rồi học thạc sỹ quản lý cộng đồng, tại Trường Đại học Oregon (Mỹ), và khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư, tại Trường Đại học Harvard (Mỹ).

Từ tháng 9/1995 đến tháng 4/1997: Trưởng khoa, rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư kinh tế (năm 1996).

Từ tháng 5/1997 đến tháng 12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa 10.

Từ tháng 12/1999 đến tháng 5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 5/2001 đến tháng 6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành Phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Giáo sư kinh tế (năm 2002).

Từ tháng 7/2006 đến tháng 7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa 12.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 11/2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, được bầu làm Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn, tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, (vào tháng 5/2013), được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 11/2013: Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Tư liệu.

Bình luận