Lập kế hoạch cho tương lai sau khi được chẩn đoán sa sút trí tuệ

Nếu bạn hoặc một thành viên gia đình đã được chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ, điều quan trọng là bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai. Hãy bàn bạc các vấn đề dưới đây với gia đình.
Nếu bạn hoặc một thành viên gia đình đã được chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ, điều quan trọng là bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai. Hãy bàn bạc về các vấn đề dưới đây với gia đình. Hãy làm điều này càng sớm càng tốt, để đảm bảo rằng người mắc bệnh sa sút trí tuệ có một cơ hội thể hiện mong muốn của mình và trả lời các câu hỏi.

Nhà ở, các dịch vụ và chăm sóc

Người mắc bệnh sa sút trí tuệ thường cần sự chăm sóc nhiều hơn khi bệnh tiến triển. Hãy nói chuyện với các thành viên trong gia đình về cách bạn giải quyết những nhu cầu này.

Để tìm nhà ở, cộng đồng và các dịch vụ chăm sóc trong khu vực của bạn, hãy truy cập:

Các hồ sơ luật pháp

Hãy chắc chắn rằng các thành viên gia đình biết nơi tìm các tài liệu pháp lý quan trọng. Luật lệ khác nhau ở mỗi tiểu bang và có thể gây nhầm lẫn. Hem xét việc thuê một luật sư gia đình hay một luật sư chuyên về luật người cao tuổi để giúp bạn tạo ra hoặc cập nhật các văn bản pháp luật sau đây:

Để tìm thông tin về luật pháp trong tiểu bang của bạn hoặc tìm một luật sư, hãy truy cập:

Kế hoạch tài chính

Trả tiền cho việc chăm sóc có thể rất tốn kém. Nếu bạn cần hỗ trợ về tài chính, hãy nói chuyện với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp hoặc một luật sư. Hãy làm theo các bước sau đây để giúp giảm bớt căng thẳng tài chính:

Để biết thêm thông tin về phạm vi bảo hiểm và các chương trình hỗ trợ tài chính, hãy truy cập:

Tài liệu tham khảo

http://familydoctor.org/familydoctor/en/seniors/caregiving/planning-for-the-future-after-a-diagnosis-of-dementia.html

Nguồn: Internet