Israel đã tìm ra phương pháp ngăn ngừa tế bào phân chia trong cơ thể, có thể tiến tới ngăn ngừa sự phát triển của khối u ung thư, theo Đại học Ben-Gurion.


 

Nghiên cứu này xuất bản trên tập san của Viện khoa học quốc gia Israel, dựa trên quá trình metyl hóa, một phản ứng enzyme trong đó nhóm metyl CH3 được thêm vào ADN hoặc protein.

Việc nhận diện cách tế bào được phản ứng metyl hóa kiểm soát hoặc bằng các enzyme thêm vào nhóm metyl quan trọng để hiểu rõ quá trình cơ bản trong tế bào ở người và giải mã cơ chế phát triển bệnh tật như bệnh ung thư hay tiểu đường. Việc phân chia tế bào không kiểm soát là nhân tố chính dẫn tới sự phát triển các khối u ung thư. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng quá trình metyl hóa có liên quan tới việc quyết định nhịp độ tiến trình phân chia tế bào. Nghiên cứu tìm thấy metyl hóa PLK1, một protein chính trong kiểm soát phân chia tế bào, nhờ enzyme SETD6 kiểm soát nhịp độ phân chia tế bào.

Theo nghiên cứu, nếu không có metyl hóa, protein PLK1 cho thấy hoạt động tăng dần dẫn tới phân chia tế bào nhanh hơn, tăng trưởng tế bào nhanh hơn.

Nhóm đang nghiên cứu về các tác nhân ức chế SETD6, được sử dụng trong tương lai để đưa ra các chiến lược điều trị thay thế cho nhiều căn bệnh khác nhau.

Bảo Linh

(theo Tân Hoa Xã)

Bình luận