Người bạn như bị rút dần sức sống, kèm hiện tượng say nắng, chuột rút, thậm chí co giật.

Bình luận