• Thư mời tham gia dự án Mạng y tế
  Thư mời tham gia dự án Mạng y tế Chi tiết nội dung Thư mời tham gia dự án Mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng.
 • Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại
  Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại Thư ngỏ gửi cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại - kêu gọi ủng hộ dự án "Y học cùng cộng đồng" chia sẻ các bài viết về bệnh tật, bảo vệ sức khỏe.
 • Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y
  Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y Thư ngỏ gửi các sinh viên ngành Y - Kêu gọi góp ý cho các bài viết, share, kêu gọi bạn bè, chia sẻ know-how để kiến thức y khoa được đến với cộng đồng.
 • Thư ngỏ gửi quý bác sĩ
  Thư ngỏ gửi quý bác sĩ Thư ngỏ gửi quý bác sĩ, tham gia dự án "Mạng y tế - Kết nối vì sức khỏe cộng đồng"
 • Thư ngỏ chung
  Thư ngỏ chung Thư ngỏ y học cộng đồng, chúng tôi viết thư này xin kêu gọi quý anh chị em quan tâm đến sức khỏe cùng tham gia ủng hộ dự án "Y học cùng cộng đồng"