1 Tiếp » 
Phòng khám khu vực Vĩnh PhướcPhòng khám khu vực Vĩnh Phước Xã Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Thị trấn Vĩnh ChâuTrạm Y tế Thị trấn Vĩnh Châu Thị trấn Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Vĩnh ChâuTrạm Y tế Xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Lạc HòaTrạm Y tế Xã Lạc Hòa Xã Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Vĩnh HiệpTrạm Y tế Xã Vĩnh Hiệp Xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Vĩnh TânTrạm Y tế Xã Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Vĩnh HảiTrạm Y tế Xã Vĩnh Hải Xã Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Lai HòaTrạm Y tế Xã Lai Hòa Xã Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Khánh HòaTrạm Y tế Xã Khánh Hòa Xã Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Hòa ĐôngTrạm Y tế Xã Hòa Đông Xã Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Bv đa khoa Huyện Vĩnh ChâuBv đa khoa Huyện Vĩnh Châu , Vĩnh Châu, Sóc Trăng