Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Phòng khám khu vực Xã Đại NgãiPhòng khám khu vực Xã Đại Ngãi Xã Đại Ngãi Long Phú, Sóc Trăng
Phòng khám khu vực Lịch Hội ThượngPhòng khám khu vực Lịch Hội Thượng Xã Lịch Hội Thượng Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Thị trấn Long PhúTrạm Y tế Thị trấn Long Phú Thị trấn Long Phú Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Long PhúTrạm Y tế Xã Long Phú Xã Long Phú Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Đại Ân  2Trạm Y tế Xã Đại Ân 2 Xã Đại Ân 2 Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Tân ThạnhTrạm Y tế Xã Tân Thạnh Xã Tân Thạnh Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Trường KhánhTrạm Y tế Xã Trường Khánh Xã Trường Khánh Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Châu KhánhTrạm Y tế Xã Châu Khánh Xã Châu Khánh Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Tân HưngTrạm Y tế Xã Tân Hưng Xã Tân Hưng Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Phú HữuTrạm Y tế Xã Phú Hữu Xã Phú Hữu Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Song PhụngTrạm Y tế Xã Song Phụng Xã Song Phụng Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Trung BìnhTrạm Y tế Xã Trung Bình Xã Trung Bình Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Long ĐứcTrạm Y tế Xã Long Đức Xã Long Đức Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Hậu ThạnhTrạm Y tế Xã Hậu Thạnh Xã Hậu Thạnh Long Phú, Sóc Trăng
Trạm Y tế Xã Liêu TúTrạm Y tế Xã Liêu Tú Xã Liêu Tú Long Phú, Sóc Trăng
Bv đa khoa Huyện Long PhúBv đa khoa Huyện Long Phú Long Phú, Sóc Trăng